Fire scenarier for fremtidens mat

Photos: @oglenoor

Nofima-forskere har laget fire scenarier for maten i Norge i 2040. Scenariene skal hjelpe norske matprodusenter med å være best mulig forberedt på ulike utfordringer.

I en ny rapport presenterer Nofimas innovasjonsforskerne Antje Gonera og Katja-Maria Prexl fire mulige scenarier for fremtidens matproduksjon i Norge.

Scenariene tegner både positive og dystre bilder av hva norske næringsmiddelprodusenter kan møte i fremtiden.

– Vi ville lage en tilnærming som hjelper matprodusenter med å forberede seg på endringer, komme på innovative ideer og sette fart på skiftet mot en bærekraftig og lønnsom matproduksjon, sier Nofimas seniorforsker Antje Gonera.

Scenariene er en del av FoodProFuture (FPF)-prosjektet, og ble laget i samarbeid med andre forskere og industripartnere. Det ble også laget en kortfilm for hvert scenario (som du kan se nederst i artikkelen).

Hva er et scenario?

Et scenario er ikke en fremtidsprofeti. Scenariotilnærmingen skal forbedre refleksjon og fremstillingen av mulige fortellinger om fremtiden.

Disse fortellingene kan så brukes til å gi mening til, eller oppnå en dypere forståelse av, en kompleks problemstilling. Det kan også brukes til å veilede en bedriftsstrategi mot den fremtiden man ønsker.

– Det er bedre å bli skremt av fiksjon enn å bli skadet av fakta. Vi kan forbedre utsiktene våre hvis vi forbereder oss på fremtiden og handler i dag, sier Prexl.

Endringskrefter i fremvekst

Forskningsdata fra workshoper med næringslivet, ekspertintervjuer og rapporter ble brukt for å utvikle scenariene.

Forskerne begynte med å identifisere drivkrefter og trender som med all sannsynlighet vil påvirke det norske matsystemet i fremtiden, som for eksempel klimaendringer og plantebasert mat.

– Vi som studerer trender vet at hvis vi kun baserer oss på gårsdagens forbrukerforskning, risikerer vi å gå glipp av viktig informasjon om fremtidens muligheter, sier Gonera.

Forskerne analyserte og plasserte de fremtidige drivkreftene inn i en scenarioramme. Deretter ble de fire scenariene utformet.

– Scenariene beskriver mulige retninger for fremtiden til norsk matproduksjon. Disse fire er på ingen måte de eneste mulighetene.

Står vi overfor matmangel, overskudd, nasjonalisering eller teknologisk revolusjon? Bildet viser scenariorammene for utviklingen av matproduksjonen: fra det alminnelige til personlige, og det teknologiske til tradisjonelle. Illustrasjon av Halogen

Hvordan bruke scenariene?

Forskerne anbefaler å bruke scenariene til å vurdere robustheten til nåværende strategier og å fornye dem for å nå målet om en mer bærekraftig matproduksjon i Norge.

– Vi kan ikke forutsi fremtiden, men scenarioverktøyet kan hjelpe oss å løse problemer vi møter på andre måter og med et nytt perspektiv, sier Gonera.

For å bruke scenariene til diskusjoner om strategi foreslår forskerne å starte med å stille generelle spørsmål for hvert av de fire scenarioene eller en kombinasjon av dem. For eksempel:

  • Hvilket scenario synes du er mest skremmende for deg (et mareritt), og hvorfor?
  • Hva innebærer en høy grad av endring av det norske matsystemet?
  • Hvor god er kapasiteten og beredskapen for endring i samfunnet, politikken og industrien?
  • Kan innbyggere og bedrifter ha andre roller enn de har i dag?
  • Hva kan vi gjøre for å påvirke utvikling og endring?

Etter dette oppmuntrer man til en god diskusjon ved å spørre «Hva om..?» om et bestemt problem, en trend, en trussel eller en mulighet.

– Vi anbefaler å bruke disse to kraftfulle ordene når du tar i bruk FPF-scenarioene og ønsker å legge til rette for en fruktbar diskusjon og en strategisk prosess. For når det kommer til stykket er den beste måten å forutsi fremtiden på å skape den selv (sitat av Peter Drucker), sier Prexl.