Åkerbønnedyrkere på besøk

Svein Halvor Knutsen viser fram tørrfraksjonering- og ekstruderingsteknologi ved Nofima. Foto: Anne Kjersti Uhlen.

Åkerbønnedyrkere fra Vestfold var på omvisning i anleggene for prosessering av plantebasert mat ved Nofima.

En gruppe på 30 åkerbønnedyrkere fra Vestfold besøkte Nofima tirsdag 3. mars, og ble orientert om teknologier for å gjøre erter og åkerbønne til matprodukter.

De besøkende har landets ypperste erfaringer med hensyn til dyrking av erter og åkerbønner i Norge.

De ble vist rundt i pilotanleggene som Nofima har bygget for tørrfraksjonering og ekstrudering, og fikk forklart viktige prinsipp ved prosessering av såkalte «kjøtterstattningsprodukter» fra planteprotein av Stefan Sahlstrøm og Svein Halvor Knutsen, som er forskere ved Nofima.

For å utnytte mulighetene for produksjon av proteinvekster i Norge til mat er det avgjørende å rigge en verdikjede fra jord til bord. Erter og åkerbønner er nemlig et godt alternativ til importerte proteiner.

Resultater fra prosjektet FoodProFuture viser at vi kan dyrke erter og åkerbønne med egnet kvalitet for prosessering til mat. Dette er et viktig budskap å formidle til aktører innen matindustrien som ser muligheter i å bruke norske planteråvarer som et grunnlag for sin produksjon.

Besøket fra Vestfold er et viktig ledd for å øke kommunikasjon og kompetanse i en kommende norsk verdikjede.