Nofima og NMBU står sammen om bærekraftig matproduksjon

Rundt 50 deltakere, mest forskere, deltok på seminar om bærekraftig matproduksjon torsdag 17. oktober. Seminaret ble holdt på Nofimas lokaler på Ås. Det var ikke arrangert av FoodProFuture, men flere av våre forskere var aktive deltakere.

Hovedmålet var å diskutere hvordan NMBU og Nofima sammen kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål 2.

Seminaret begynte med eksempler på forskning som går ut på bærekraftig matproduksjon.

Anne Kjersti Uhlen (NMBU) og Svein Knutsen (Nofima) fortalte om samarbeidet i FoodProFuture, og hvordan utnyttelse av planteprotein kan brukes til sunn og bærekraftig mat. 

Etter pausen besto resten av seminaret av gruppearbeid. Her var det gode diskusjoner om hva fremtidens matproduksjon vil bringe, og på hvilke områder Nofima og NMBU kan utvikle samarbeidet.

Seminaret er en komponent i en formell samarbeidsavtale som ble signert mellom institusjonene i desember 2018.