Erter og åkerbønner er god agronomi

I dag dyrkes belgvekstene erter og åkerbønner i begrenset omfang i Norge, og brukes hovedsakelig til dyrefôr. Forskerne mener potensialet er langt større, både i vekstskifte for å øke kornavlingene og som et alternativ til importerte proteiner.

Erter og åkerbønner er et godt alternativ til importerte proteiner. Les hele saken her:

https://www.nibio.no/nyheter/erter-og-kerbnner-er-god-agronomi