FoodProFuture med i Klimakur 2030

Fredag 31. januar ble Klimakur 2030-rapporten presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Sentralen i Oslo.

Anne Kjersti Uhlen. Foto: FoodProFuture

I rapporten har en rekke etater, inkludert Miljødirektoratet, analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og annen arealbruk.

– Det er flott å se at det her henvises til rapporter vi har utarbeidet i FoodProFuture, sier FoodProFuture-prosjektleder Anne Kjersti Uhlen.

Rapporten vier hele 50 sider til endringer rettet mot mer plantebasert kosthold og matsvinn.

I en fotnote på side 233, i kapitlet om jordbruk, er FoodProFuture nevnt. Prosjektet omtales som «et godt eksempel på et konsortiumsprosjekt i krysningsfeltet forskning og innovasjon.»

Videre står det at: «Lignende prosjekter pågår for eksempel hos NHH (FOOD research project) og Nofima (InnoFood), men få
prosjekter har tidshorisont forbi 2021.»