Archive for "klimakur"

FoodProFuture med i Klimakur 2030

Fredag 31. januar ble Klimakur 2030-rapporten presentert og overrakt klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på Sentralen i Oslo. Anne Kjersti Uhlen. Foto: FoodProFuture I rapporten har en rekke etater, inkludert Miljødirektoratet, analysert potensialet for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser, og tiltak som øker opptaket og reduserer utslipp fra skog og…