Faglig presentasjon

FoodProFuture – Bærekraftig utnyttelse av protein fra planter I framtidens matprodukter

Uhlen, Anne Kjersti;