Faglig foredrag

Bærekraft av planteproteinprodukter analysert med livsløpsanalyse

Svanes, Erik;